Banja

Manastir
Prijatelji sajta


Zapadna Srbija


Oglasi
Reuma

Više o reumatološkim oboljenjima možete saznati na mnogim portalima posvećenim ovim bolestima, od kojih možemo izdvojiti sledeće:

- Zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja specijalizovana poliklinička i bolnička zdravstvena delatnost u oblasti reumatskih bolesti - Institut za reumatologiju, Beograd.
- Specijalna bolnica za reumatološke bolesti, Novi Sad.
- Bolesti mišićno koštanog i vezivnog tkiva (Reumatologija) - Vaš vodič do savršenog zdravlja - Stetoskop.
- Društvo za borbu protiv reume - Živeti sa reumom - Antireuma.
- Reuma - ima li leka? - autorski tekst prof dr Aleksandara Dimića na portalu Stetoskop.